Binnen de bouw –en nog méér in de infrasector lijken projecten steeds complexer te worden. En over het algemeen geldt: Hoe groter de complexiteit hoe minder de winst. Toch zien wij binnen deze ontwikkeling juist kansen.

 

Procesmanagement in de bouw en infra

Combineer een markt waarin veel veranderd op het gebied van aanbestedingen en contractvormen met deze complexiteit en we zien een speelveld waarin veel tijd en geld en te winnen is op het gebied van EENVOUD.

Van Dale schrijft:

"Procesmanagement is het beheersen, afstemmen en coördineren van het processen."

De procesgang eenvoudig in beeld brengen, op die manier, zodat het bedrijf zelf, de opdrachtgever, directie tot en met de documentmanager en projectassistente het begrijpen blijkt zo eenvoudig niet te zijn.

 

Want waar loopt u tegen aan?

De opdrachtgever voert een betalingsstop in wanneer de algemene projectbeheersing niet aangetoond kan worden

 • Hoeveel projecten heeft u op de plank liggen waarvan het opleverdossier nog niet compleet is? En u de laatste 10% nog niet ontvangen heeft?
 • Hoe enthousiast zijn uw werkvoorbereiders en uitvoeringsteam om wijzigingen in het proces via Relatics bij te houden? Of hun huidige proces te laten verstoren met extra formulieren?
 • Heeft u de opdrachtgevers overtuigd van uw kwaliteit op papier?
 • Heeft u in beeld hoe goed u scoort op het gebied van procesbeheersing?
 • Wordt het kwaliteitsniveau van de projectteams beter door de tijd heen? Zie je de organisatie echt groeien in kwaliteitsbeheersing?
 • Heeft u in beeld welke processen standaard zijn en welke projectspecifiek?

 

Provades heeft Procesmanagers en adviseurs

 • Die in alle communicatie professionele eenvoud uitdragen
 • Geen moeilijke woorden of hoogdravende methodieken gebruiken
 • Uw systems engineering uitlegbaar krijgen voor uw uitvoeringsteam
 • Uw project weer beheersbaar krijgen
 • Bij een dreigende betalingsstop het proces weer lopend krijgen
 • Uw opleverdossier op die manier afronden dat die laatste 10% ook betaald gaat worden

 

  

 • Slide 14
 • Slide 13
 • Slide 12
 • Slide 11
 • Slide 10
 • Slide 9
 • Slide 8
 • Slide 7
 • Slide 6
 • Slide 5
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1
 • Slide 14
 • Slide 13
 • Slide 12
 • Slide 11
 • Slide 10
 • Slide 9
 • Slide 8
 • Slide 7
 • Slide 6
 • Slide 5
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1