Binnen de bouw –en nog méér in de infrasector lijken projecten steeds complexer te worden. En over het algemeen geldt: Hoe groter de complexiteit hoe minder de winst. Toch zien wij binnen deze ontwikkeling juist kansen.

 

Procesmanagement in de bouw en infra

Combineer een markt waarin veel veranderd op het gebied van aanbestedingen en contractvormen met deze complexiteit en we zien een speelveld waarin veel tijd en geld en te winnen is op het gebied van EENVOUD.

Van Dale schrijft:

"Procesmanagement is het beheersen, afstemmen en coördineren van het processen."

De procesgang eenvoudig in beeld brengen, op die manier, zodat het bedrijf zelf, de opdrachtgever, directie tot en met de documentmanager en projectassistente het begrijpen blijkt zo eenvoudig niet te zijn.

 

Want waar loopt u tegen aan?

De opdrachtgever voert een betalingsstop in wanneer de algemene projectbeheersing niet aangetoond kan worden

 • Hoeveel projecten heeft u op de plank liggen waarvan het opleverdossier nog niet compleet is? En u de laatste 10% nog niet ontvangen heeft?
 • Hoe enthousiast zijn uw werkvoorbereiders en uitvoeringsteam om wijzigingen in het proces via Relatics bij te houden? Of hun huidige proces te laten verstoren met extra formulieren?
 • Heeft u de opdrachtgevers overtuigd van uw kwaliteit op papier?
 • Heeft u in beeld hoe goed u scoort op het gebied van procesbeheersing?
 • Wordt het kwaliteitsniveau van de projectteams beter door de tijd heen? Zie je de organisatie echt groeien in kwaliteitsbeheersing?
 • Heeft u in beeld welke processen standaard zijn en welke projectspecifiek?

 

Provades heeft Procesmanagers en adviseurs

 • Die in alle communicatie professionele eenvoud uitdragen
 • Geen moeilijke woorden of hoogdravende methodieken gebruiken
 • Uw systems engineering uitlegbaar krijgen voor uw uitvoeringsteam
 • Uw project weer beheersbaar krijgen
 • Bij een dreigende betalingsstop het proces weer lopend krijgen
 • Uw opleverdossier op die manier afronden dat die laatste 10% ook betaald gaat worden

 

  

 

Door onze kennis van mensen, de markt èn techniek, weten wij wat er nodig is om mensen en teams te laten renderen. In de technische sector waar proces, projecten, communicatie en innovatie elk dag belangijker worden, beginnen problemen te ontstaan. Dat kost u geld. Onze trainingen & adviestrajecten zijn de oplossing.

 

Trainingen

"Pitchen voor probleemoplossers, boeiend spreken als techneut of jezelf de media in leren schrijven?"

Elk jaar heeft Provades een uitdagend trainingprogramma. Buiten de standaard trainingen is er de mogelijkheid trainingen in-company te volgen en zijn er  maatwerkprogramma's.

  

 
Onderstaande een greep uit onze maatwerk-trainingen:

 

Team Building door storytelling voor techneuten (bouw, infra, industrie en installatie, overheid)

Je wil met elkaar een doel bereiken. Wie zitten er in je team en waar staan die mensen voor. Wie ben je zelf en wat heb je van de ander nodig? Hoe weet je dat je samen de eindstreep van het project haalt? Of geloof je het zo wel. Samen aan de slag vraagt vertrouwen in jezelf en in elkaar. Verhalen vertellen verbindt.

 

 

Omschrijving
Deze training is maatwerk. Geschikt voor:
- teams met ruimte voor verbinding en
- projectstartups.

Je staat samen voor een taak. Maar voor wie doe je het? Teamleden kennen elkaar niet (meer). Of ze zijn door de snelle ontwikkelingen binnen het bedrijf of (technische) sector het zicht op de werkelijkheid en elkaar kwijt. Het kan allemaal veel leuker, warmer, energieker. Samen is alles leuker. Maar hoe creer je ruimte voor eigenheid en samenheid binnen het team?

Meer werkplezier, resultaat en klanttevredenheid door gedeelde verhaallijnen. Een nieuwe start door storytelling.

Programma
Je team als het project
Je team als publiek voor je pitch
Waar gaan we naartoe?
Waar komen we vandaan?
Wie zijn we? 
Waar kunnen anderen jou voor vinden?
Wat heb je nodig?
Wie doet wat voor het team?

Naar top

 


 

Opleveren hoe doe je dat?

Waarom 
Binnen de huidige markt krijgt het opleveringsproces steeds meer waarde. De opdrachtgever wil door het verschuiven van de verantwoordelijkheid naar de opdrachtnemende partij de kwaliteit waarborgen. In het opleveringsproces wordt de kwaliteit hiervan pas echt duidelijk. En nog belangrijker, het heeft ook waarde gekregen. Samen met een volledig opleveringsdossier wordt immers de laatste termijn (10%) betaald aan de aannemer. Maar hoe doe je dit nou goed? Het is een hele papierwinkel en vaak zit niemand binnen jouw organisatie te wachten op dit "gedoe".

Voor wie? 
Voor mensen die zich willen specialiseren in het opleveringsproces en die dit binnen hun (aannemers) bedrijf willen professionaliseren.

Resultaat: 
Na deze training heb je een concreet plan van aanpak tot je beschikking waarmee je opleveren leuk en succesvol maakt binnen jouw organisatie. De professionele eenvoud in theorie en in de praktijk (communicatie) is je eigen gemaakt.

Programma
- documentenstroom in het proces
- maken van een procesplanning
- communiceren binnen een technische omgeving
- getting things done
- bespreken van cases

Kosten: € 495 p.p. excl. BTW
Dagtraining inclusief lunch
Locatie: Amersfoort

  

Naar top

 • Slide 14
 • Slide 13
 • Slide 12
 • Slide 11
 • Slide 10
 • Slide 9
 • Slide 8
 • Slide 7
 • Slide 6
 • Slide 5
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1
 • Slide 14
 • Slide 13
 • Slide 12
 • Slide 11
 • Slide 10
 • Slide 9
 • Slide 8
 • Slide 7
 • Slide 6
 • Slide 5
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1