Inzetten junior professional.
Samen zorgen dat er een nieuwe generatie aan technische professionals ontstaat in de huidige sector, daar gaat Provades voor.

 

Wilt u samen met Provades B.V. het aankomende tekort
aan technici tegengaan?

Provades heeft de beschikking over een pool van talentvolle Junior Professionals, die werkzaam zijn bij verschillende projecten van of traineeships volgen bij onze samenwerkingspartners. Al werkende krijgen ze via Provades eigen Academy een actief opleidingsprogramma.   

Waarom samenwerken met Provades?

Aankomend tekort aan technici
Onderzoekbureau ’s voorspellen al geruime tijd dat er een tekort van 155.000 techneuten zal zijn in 2016. Steeds minder schoolverlaters kiezen n.l. voor een technische vervolgopleiding en, de vergrijzing zal zich de komende jaren verder doorzetten.
Reden waarom Provades ervoor kiest om actief HBO/WO talenten op te leiden en traineeships te laten volgen. Met als doel zich te ontwikkelen tot Professional.

Scouten van het juiste talent bij de huidige marktbehoefteadviseur projectbeheersing
Provades heeft 16 jaar ervaring op het gebied van talentontwikkeling en capaciteitsvraagstukken binnen de technische sector. Als geen ander weten we de aankomende talenten te ontdekken en ze te screenen op de juiste competenties. Met als doel om onze junior Professional  na een periode van 2 jaar weer over te dragen aan de markt. Op deze manier draagt Provades actief bij aan het tegengaan van het aankomend tekort!

 

procesmanager infra


Als geen ander weten we dat door de veranderende markt, waarin RAW steeds vaker plaats maakt voor innovatieve contractvormen, er behoefte is aan mensen met andere competenties ten aanzien van “de techniek”. Met andere woorden: er is een schreeuwende behoefte aan mensen waarbij juist de passie voor het proces en de kwaliteit zeker zo groot is als die voor de techniek.

Om te werken binnen moderne contracten betekent dit dat men te maken krijgt met o.a. kwaliteitsborging, systems engineering, opleveringsdossiers, omgevingsmanagement, risico inventarisaties, emvi plannen, projectbeheersing, documentmanagement. Dit vraagt om andere competenties van HBO’ers dan men gewend is in de technische sector.

Veelal liggen hier de pijnpunten/behoeften van onze opdrachtgevers omdat hiervoor ofwel te weinig capaciteit (èn passie) aanwezig is of omdat de uitvoerende organisatie nog niet het belang ziet van het steeds belangrijker wordende procesmanagement. Dit terwijl we allemaal weten dat wanneer het proces niet “aantoonbaar” op orde is, de opdrachtgever niet betaalt.

Wij als Provades hebben dit gezien als een kans om de markt daadwerkelijk te ondersteunen.
Een specifiek opleidingsprogramma voor Junior Procesmanagers is bewezen succesvol en ontwikkelt iemand binnen 2 jaar tot allround junior Procesmanager.

 

kostenloze overname

Belangrijk om te weten. Ons doel is groei van het aandeel competente professionals binnen de technische sector. Na het volgen van onze relevante opleidingsprogramma’s heeft u als samenwerkingspartner de vrijheid om onze junior professional kostenloos over te nemen.

 

Meer weten?


 • Slide 14
 • Slide 13
 • Slide 12
 • Slide 11
 • Slide 10
 • Slide 9
 • Slide 8
 • Slide 7
 • Slide 6
 • Slide 5
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1
 • Slide 14
 • Slide 13
 • Slide 12
 • Slide 11
 • Slide 10
 • Slide 9
 • Slide 8
 • Slide 7
 • Slide 6
 • Slide 5
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1